Runor

 

Runorna skapades nĂ„gon gĂ„ng runt 100 e kr, troligen med det latinska alfabetet som förebild. Ordet ”runa” betyder ”visdom” eller ”hemlighet”. De troddes vara en gĂ„va frĂ„n Oden. En runa kallas ocksĂ„ stav, den bestĂ„r i regel av ett lodrĂ€tt streck – huvudstaven – frĂ„n vilket ett eller flera snedstĂ€llda streck utgĂ„r – bistaven. Ursprungligen skapades runorna för att ristas i trĂ€, ofta bok, dĂ€rav kommer ordet bokstav som anvĂ€nds Ă€n i dag. Meddelanden, kom-i-hĂ„g-lappar etc gjordes alla i trĂ€, dĂ€rför har inte mycket av vardaglig skrift bevarats. Runstenar Ă€r alltsĂ„ inte alls representativa för runanvĂ€ndandet.

Ursprungligen brukades runorna av alla germanfolk, sÄledes inte bara av skandinaver, utan Àven hollÀndare, engelsmÀn, tyskar och goter. Det var dock i Skandinavien som runorna anvÀndes och utvecklades mest. Framför allt i Sverige anvÀndes runorna lÀnge, lÄngt in i medeltiden var de i bruk hos gemene man.

I Älvdalen anvĂ€nde man runor lĂ„ngt in pĂ„ 1800-talet och Ă€nnu under tidigt 1900-tal fanns dĂ€r Ă€ldre mĂ€nniskor som kunde lĂ€sa och skriva runor.

Det latinska alfabetet kallas ju alfabet efter de tvÄ första bokstÀverna; Alfa och Beta. Runalfabetet kallas futhark efter de sex första bokstÀverna; F, U, TH, A, R, och K. Det finns tvÄ typer av runrader, den urnordiska eller 24-typiga futhark, som har 24 tecken och anvÀndes fram till ca 800, samt en 16-typig futhark som dÀrefter togs i bruk, med andra ord ungefÀr samtidigt som vikingatiden började.

Den 24-typiga futharken

Ca 360 inskrifter med urnordiska runor Àr bevarade, varav 300 i Skandinavien. HÀr nedan syns den 24-typiga futharken. NÄgon förklaring till dess ordning, som skiljer sig betydligt frÄn det latinska alfabetet, finns inte.

 

 

 

Runraden Àr indelad i tre grupper, Àtter, som i tur och ordning heter Frejs, Hagals och Tyrs Àtt efter den första bokstaven i varje Àtt. Detta har betydelse dÄ man skriver lönnskrift med runor.

Flera runor liknar latinska bokstÀver; F, R, H, I, T och B. DÄ man föredragit att placera bistavarna upptill pÄ huvudstaven syns ocksÄ likheterna med U- och L-runorna. NÄgra horisontella linjer förekommer inte eftersom man som sagt mest ristade i trÀ och sÄdana linjer skulle sammanfallit med trÀets Ädring och blivit otydliga om trÀet svÀllt.

De urnordiska ristningarna Àr ofta svÄrtydda p g a det urgermanska sprÄket som dÄ var i bruk, men pÄfallande ofta rör det sig om trolldom, magi och dunkla besvÀrjelser.

Germanskan utvecklades snabbt och nya sprÄkljud uppstod. Eftersom den urnordiska runraden Ätergav de germanska sprÄkljuden behövdes en Àndring av skriften och dÄ infördes den 16-typiga futharken, uppenbarligen vÀldigt snabbt och ungefÀr samtidigt över hela Skandinavien. Det rör sig alltsÄ om en medveten reform.

Den 16-typiga futharken

Den 16-typiga futharken Àr inte nÄgon ny runrad utan snarare en förenklad sÄdan, vars huvudmÄl förmodligen var att underlÀtta för runristaren. I och med att Ätta runor försvann sÄ fick flera runor beteckna olika ljud. U-runan symboliserar ocksÄ o, y, Ä och ö. I-runan betecknar Àven e och À. G-runan lÀses ocksÄ som k, T som d samt B som p.

Den 16-typiga runraden finns i tvÄ varianter; lÄngkvistrunor, Àven kallade normalrunor, (övre runraden) och kortkvistrunor (nedre runraden):

 

 

 

 

 

Namnen lÄngkvistrunor och kortkvistrunor kommer helt enkelt frÄn runornas utseende. Kortkvistrunorna har kortare bistavar Àn lÄngkvistrunorna. De var enklare och snabbare att skriva medan lÄngkvistrunorna förmodligen anvÀndes dÀr utseendet var av betydelse.

Det finns Ànnu en förenklad runrad, de sÀllsynta stavlösa runorna. Dessa runor saknar alltsÄ stavar, I-runan undantaget. De Àr, kan man sÀga, vikingatidens stenografi.

 

 

 

 

LĂ€r ni in de 16 normalrunorna samt ett litet antal fornnordiska ord och namn, kan ni faktiskt tyda en hel del runstenar, mĂ„nga inskrifter lyder ofta bara ”NN reste stenen efter NN”, ibland med tillĂ€gget ”sin far/mor/bror/syster”. Lycka till och mycket nöje!